اموزش خياطي (نازك دوز)

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/1/20
تاریخ شروع دوره : 1399/1/23
تاریخ پایان دوره : 1399/3/15
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

اموزش خياطي (نازك دوز)