تولید ماسک به همت دانش آموزان رشته خیاطی

تولید ماسک به همت دانش آموزان رشته خیاطی

مدیر آموزش و پرورش عنبرآباد گفت:دانش آموزان رشته خیاطی هنرستان خدیجه کبری شهرستان عنبرآباد علاوه بر تولید ماسک؛ مهارت‌های عملی خیاطی را آموزش می بینند.

او با اشاره به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در هنرستان خدیجه کبری عنبرآباد گفت:دانش آموزان رشته خیاطی با رعایت کامل اصول بهداشتی در هنرستان حاضر و اقدام به تولید ماسک می کنند.

سنجری گفت:دانش آموزان رشته خیاطی حدود ۵۰ نفر هستند که بصورت شیفتی در این کارگاه حاضر می شوند و روزانه تعداد ۴۰۰ ماسک تولید می کنند و در کنار تولید ماسک مهارت‌های عملی رشته خیاطی را فرا می‌گیرند

سنجری با اشاره به تعطیل بودن مدارس در ایام شیوع بیماری کرونا از جریان داشتن آموزش بصورت غیر حضوری الکترونیک در فضای مجازی خبر داد و تاکید کرد:آموزش حضوری در مدارس تعطیل است.

او افزود:این کارگاه با هماهنگی والدین دانش آموزان راه اندازی شده و تمام مسائل بهداشتی رعایت می شود  و تعدادی از فرهنگیان عنبرآباد در کنار دانش آموزان فعالیت می کنند.

مدیر آموزش و پرورش عنبرآباد بیان داشت:ماسک‌های تولیدی پس از ضدعفونی به مراکز بهداشتی و سایر مکان‌هایی که نیاز است بصورت رایگان توزیع می شود.

اخبار
تولید ماسک به همت دانش آموزان رشته خیاطی
مدیر آموزش و پرورش عنبرآباد گفت:دانش آموزان رشته خیاطی هنرستان خدیجه کبری شهرستان عنبرآباد علاوه بر تولید ماسک؛ مهارت‌های عملی خیاطی را آموزش می بینند.