مدرس و برگزارکننده

مهدیه یوسفی

مهدیه یوسفی
تخصص ها: مدرس و برگزار کننده دوره های نیمه تخصصی خیاطی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مهدیه یوسفی
مدرس و برگزارکننده